เทศบาลตำบลปัว ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ พื้นที่ตลาดเทศบาล 2

เช้านี้ (25 มีนาคม 2563)เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ พื้นที่ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดบน) ตามมาตรการเร่งด่วน เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคไวรัส COVID-19 และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเชิงรุก โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาจ่ายตลาด เน้นการป้องกันตนเองโดยการกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการรับและแพร่กระจายเชื้อ เป็นต้น