กลับจากต่างจังหวัด จากพื้นที่เสี่ยงอย่านิ่งนอนใจ …รีบแจ้งเจ้าหน้าที่

กลับจากต่างจังหวัด จากพื้นที่เสี่ยงอย่านิ่งนอนใจ …รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสังเกตอาการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19
#รับผิดชอบต่อสังคม #ต้านCovid-19