รวมพลคนเทศบาล ต้านไวรัสโควิด-19 ตลาดสดเทศบาล 1

บ่ายวันนี้(25 มีนาคม 2563) เทศบาลตำบลปัวนำโดยคณะผู้บริหารฯ บุคลากรเทศบาลและพ่อค้าแม่ค้า ร่วมกันทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลาดสดเทศบาล1(ตลาดบน) ตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ของประกาศจังหวัดน่าน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาล