ทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ ตามประกาศจังหวัดน่าน(ฉบับที่3)

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลปัว นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัวออกทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ ตามประกาศจังหวัดน่าน(ฉบับที่3)กิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มโดยจัดโต๊ะคนเดียวเก้าอี้ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร และเน้นบริการซื้อใส่ถุงกลับบ้าน และการหยุดให้บริการกิจการร้านตัดผมเสริมสวย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด โดยการจัดให้มีเจลล้างมือบริการลูกค้า จัดโต๊ะให้ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร เป็นต้น