ออกตรวจสอบการร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลปัว

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา14.00 น.เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัวและ พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาลตำบลปัว  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และผู้อำนวยการกองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดห้องน้ำตลาดสดเทศบาลปัว โดยได้มีการดำเนินการแก้ไขโดยทันที เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง