กระทรวงการคลัง ตอบคำถาม คลายความสงสัย มาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงการคลัง ตอบคำถาม คลายความสงสัย มาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด -​19