ประกาศจังหวัดน่าน ฉบับที่ 4 ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาด โรคไวรัสโคโรนา ออกไปจนถึง 30 เมษายน 2563

ประกาศจังหวัดน่าน ฉบับที่ 4 ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาด โรคไวรัสโคโรนา ออกไปจนถึง 30 เมษายน พร้อมกำหนดมาตรการสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง และการงดให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัด ด้านการทำบัตร ต่อบัตร การจัดอบรม ฯ ที่จะทำให้เกิดการแออัด รวมตัวของประชาชน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563