กิจกรรมโครงการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันโรค

วันนี้(3 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมกิจกรรมโครงการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันโรคโดยกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลปัว สนับสนุนงบประมาณโดยสปสช.ทต.ปัว ดำเนินการโดยมีบ้านแก้มราษำร์พัฒนาหมู่ที่  4,บ้านแก้ม หมู่ที่ 5และบ้านสวนดอก ณ.หอประชุมบ้านแก้มราษฎร์หมู่ 4