ประชาสัมพันธ์การใส่หน้ากากอนามัยเข้าตลาด การล้างมือด้วยน้ำยา-สบู่ทุกคร้ังก่อน เข้า-ออก และเว้นระยะห่าง 2 เมตร

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัว กองสาธารณะสุขทต.ปัว กำนัน สสอ.ปัวและชมรมรักสุขภาพอ.ปัว ได้ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 2 บ้านปรางค์ล่าง ได้มีการประชาสัมพันธ์การใส่หน้ากากอนามัยเข้าตลาด การล้างมือด้วยน้ำยา-สบู่ทุกคร้ังก่อน เข้า-ออก และเว้นระยะห่าง 2 เมตรยืนซื้อของและห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าตลาด เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)