รายงานสถานการณ์ Covid-19 ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563

รายงานสถานการณ์ Covid-19
ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
ผู้ติดเชื้อลดจำนวนลงไปเรื่อยๆแล้วนะคะ…เอาใจช่วยให้เหลือ 0 รายทั้งประเทศโดยเร็ววัน
“จังหวัดน่าน ยังปลอดภัย” คะ
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ