เทศบาลตำบลปัวขอแนะวิธีล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน ง่ายๆ …เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19

เทศบาลตำบลปัวขอแนะวิธีล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน ง่ายๆ …เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19