กิจกรรมคัดกรองผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาล(ตลาดล่าง)

กิจกรรมคัดกรองผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาล(ตลาดล่าง) ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเย็นที่ผ่านมา(16 เมษายน 2563)
#ขอบคุณอสม.ทุกท่านทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะคุณคือผู้เสียสละ คุณคือฮีโร่