เทศบาลตำบลปัวจึงขอแนะการใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้แก่เด็กเล็ก

การให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเด็ก ซึ่งการสวมหน้ากากในบางครั้งผู้ใหญ่เองยังรู้สึกว่าหายใจไม่ถนัด พอจะสวมให้แก่เด็กๆ กลายเป็นเรื่องยาก เพราะหนูๆ มักต่อต้าน และร้องโยเย เทศบาลตำบลปัวจึงขอแนะการใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้แก่เด็กเล็กโดยผู้ปกครองต้องใส่ให้เด็กดูเป็นแบบอย่าง และเลือกขนาดให้พอดีกับใบหน้าของเด็ก รักษาความสะอาดทุกครั้งเมื่อใส่หรือสัมผัสเด็ก ด้วยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ