รายงานสถานการณ์ Covid-19 ประจำวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

รายงานสถานการณ์ Covid-19
ประจำวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
“ดีใจที่น่าน ยังเป็นศูนย์”