ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลปัว เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลปัว เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สามารถเข้ามารับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว (วันเวลาราชการ) หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/nBGSTSGbCTeZVDqu7
ติดต่อสอบถาม โทร. 054-791947
Line : @462fojam (ใส่ @ ด้วยนะคะ )
(ในวันเวลาราชการ)