ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นในการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ รักษาระยะห่างในการพูดคุยเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด-19   

ยามเย็น หลังเลิกงาน คนไปจับจ่ายใช้สอยในตลาดเพื่อเตรียมอาหารเย็นและเตรียมอาหารเช้า
        วันที่ 29 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นในการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ รักษาระยะห่างในการพูดคุยเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด-19
จากการทำงานทั้ง12ครั้งทั้งตลาดบนและตลาดล่าง
1.การรับรู้และใส่หน้ากากอนามัยของผู้ขายคิดเป็น100%ถึงแม้แจ้งให้ใส่รีบสวมใส่ประมาณ1%
2.การรับรู้คนซื้อมาส่วนร่วมสวมหน้าดากอนามัย100%
3.ตลาดเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมควรเป็นการเข้าถึงประชาชนมากขึ้นควรมีสื่อซีดีสปอร์ตสั้นๆป้องกันโรคมอบให้ผู้นำชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่ เปิดเสียงตามสายหอกระจายเสียงหมู่บ้านเช้าเย็นทุกๆวันในช่วงขยายพรก.ฉุกเฉินเป็นการเข้าถึง เข้าใจของพ่อแม่พี่น้องได้มากขึ้นและมีรถประชาสัมพันธ์เสียงตามหมู่บ้านให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่จะช่วยทำให้ทุกคน เข้าใจ ร่วมกันปฎิบัติตามอย่างถูกต้อง
         ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการป้องกันคนปัว คนน่าน ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และเราจะผ่านไปด้วยกันเร็ววัน