ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มในเขตเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว เน้นย้ำและขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้าน ตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19