เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินสุขภาพจิตและเพิ่มความรู้การดูแลสุขภาพจิต

เทศบาลตำบลปัว เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินสุขภาพจิตและเพิ่มความรู้การดูแลสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได้อย่างถูกต้อง ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.mhc01.net/covid/index.php