ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว

             เช้านี้ (20 พฤษภาคม 2563) เทศบาลตำบลปัว โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อพิจารณาโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว