เทศบาลตำบลปัวขอความร่วมมือประชาชน และผู้ใช้รถทุกประเภทงดใช้เส้นทางภายในสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 ปี

เทศบาลตำบลปัวขอความร่วมมือประชาชน และผู้ใช้รถทุกประเภท งดใช้เส้นทางภายในสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 ปี ในช่วงเวลา 17.00 -19.00 น. เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาออกกำลังกาย และการจัดระเบียบการเว้นระยะห่าง Social Distancing ตามมาตรการการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019