กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

เช้านี้ (9 มิถุนายน 2563) เทศบาลตำบลปัว นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล โดยทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว