ตกลงราคาจักจ้างก่อสร้างถนนลำลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งนาเหล่า บ้านปรางค์ หมู่ที่ 7 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

0001