รายงานผลการดำเนินการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาล (รายการวิทยุ “สถานีข่าวเทศบาลตำบลปัว”) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562