การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

เช้านี้ (14 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น.นายธวัช พรหมรักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาญัตติต่างๆ ตามวาระ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2