ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 9-0002,9-0003,9-0005,9-0006,9-0009,9-0010 ภายในเขตเทศบาลตำบลปัว บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 6 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)