ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซ และเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซ เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก