๕ จุดสังเกตของธนบัตรที่ระลึก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ชนิดราคา ๑๐๐ บาท

จากกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกใช้ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ที่ผ่านมานี้เป็นวันแรก โดยมี ๒ ชนิดราคา คือ ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา ๑,๐๐๐ บาท จัดพิมพ์ ๑๐ ล้านฉบับ และธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา ๑๐๐ บาท จัดพิมพ์ ๒๐ ล้านฉบับ

แต่ทั้งนี้ ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา ๑๐๐ บาท มีรูปแบบและสีใกล้เคียงกับธนบัตรที่ใช้หมุนเวียน มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ในปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้เกิดการสับสนและเข้าใจผิดขณะจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ เพราะธนบัตรที่ระลึกทั้ง ๒ ชนิดราคา สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้แนะนำจุดสังเกตธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา ๑๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและได้ระวังในการใช้จ่าย มีอยู่ด้วยกัน ๕ จุด คือ

๑. เป็นตัวเลขแจ้งชนิดราคา ซึ่งจะมีเลข ๐ จำนวน ๒ ตัว

๒. ธนบัตรมีสีเหลืองทอง

๓. มีตราพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ปรากฎในธนบัตร

๔. มีตัวเลขแจ้งชนิดราคาในดอกไม้

๕. ภาพด้านหลังเป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ในการนี้ หากท่านใดสนใจ สามารถแลกธนบัตรที่ระลึกฯ ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ทุกแห่ง , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นอกจากนั้นยังสามารถกดธนบัตรที่ระลึกฯ ชนิดราคา ๑๐๐ บาท ได้ที่ตู้ ATM อีกด้วย