งานเทศกาลโลกของกว่าง

270957

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วย นายพจน์ปรีชา เพชรแกมแก้ว ปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหาร ร่วมกันเดินขบวนในงานเทศกาลโลกของกว่าง ณ ที่ว่าการอำเภอปัว