วิธีการขออนุญาตการจัดกิจกรรมหรืองานรื่นเริงอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน อันเป็นการชุมนุม หรือรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจำนวนมาก