โครงการจิตอาสาพัฒนา (Big Cleaning Day)

เมื่อวานนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมานิตย์ บุญเทพ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอปัว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา (Big Cleaning Day) ซึ่งเทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอปัว , สถานีตำรวจภูธรปัว , หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๓ และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มกันทำความสะอาดและเก็บขยะตลอดสองข้างทาง ริมถนนน่าน – ทุ่งช้าง โดยกลุ่มแรกเริ่มตั้งแต่บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ ปี และกลุ่มที่ ๒ เริ่มตั้งแต่สามแยกบ้านขอน จนไปสิ้นสุดถึงฮักปัว โอเทล จากนั้นในภาคบ่าย ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)