ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี