ประกาศ เทศบาลตำบลปัว เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564

 

ประกาศ เทศบาลตำบลปัว
เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564