ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

               ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น  ได้ที่  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
เพียงใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก จะทราบถึง
-สิทธิการเลือกตั้ง
-เขตการเลือกตั้ง
-ลำดับที่
-สถานที่หน่วยเลือกตั้ง
🇹🇭 เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส 🇹🇭