สีของบัตรเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาล 28 มีนาคม 2564

 

สีของบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาล 28 มีนาคม 2564
กกต.กำหนดให้บัตรเลือกตั้งนายก/สมาชิกมีสีต่างกัน แต่กำหนดให้มีสีเดียวกันทุกภาค