รณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัว

รณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ร่วมเดินรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัว ในวันที่ 25 มีนาคม 2564
โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน จากเทศบาลตำบลปัว และคุณครู น้อง ๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้

🇹🇭เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีมาพัฒนาท้องถิ่น🇹🇭

👬ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 – 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่👭