ตกลงราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด (ซอยบ้านนายเป็ก-ปากซอยตึกใหม่) บ้านปรางค์พัฒนา1 หมู่ที่ 7 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ปรางค์1 หมู่7

 

ปรางค์1 ม.7

 

บ้านปรางค์ ม.7