กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

           เทศบาลตำบลปัว โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬาพญาผานอง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ร่วมสานพลัง สามัคคี ชาวน่าน หยุดเผาป่าทุกพื้นที่