กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

          วันที่ 19 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล แก่นักเรียนรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบ้านปรางค์ ที่เข้าร่วมการเดินทางไกลยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณเทศบาลตำบลปัว