ประชาสัมพันธ์การปิดแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกศิลาเพชร

ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์จากอบต.ศิลาเพชร ว่า ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จะดำเนินการปิดแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกศิลาเพชร เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย