ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ (กัญชา)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563

 

โดยยกเว้นบางส่วนของกัญชา เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และเรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย โดยอนุญาตให้สามารถนำบางส่วนของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประภท 5 เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศนำมาปรุงเป็นอาหารได้
รายละเอียดังนี้