ประกาศ ประมูลราคาให้เช่าตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดล่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง ประมูลราคาให้เช่าตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดล่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564