ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจราโดยแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 9-0013 ถนนสายสุทธิรัตน์ (บ้านปรางค์พัฒนา 1-บ้านต้นแหลง) หมูที่ 7 ตำบลปัว

ประกาศเทศบาลตำบลปัว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจราโดยแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 9-0013 ถนนสายสุทธิรัตน์ (บ้านปรางค์พัฒนา 1-บ้านต้นแหลง) หมูที่ 7 ตำบลปัว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5.790 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)