วีดิทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี

วีดิทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

https://fb.watch/ihehQiQ7Vx/