เก็บขยะตลอดสองข้างทางหลัก ถนนน่าน – ทุ่งช้าง ตั้งแต่บ้านขอนจนถึงบ้านนาป่าน

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๓๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการเก็บขยะตลอดสองข้างทางหลัก ถนนน่าน – ทุ่งช้าง ตั้งแต่พื้นที่บ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว ไปจนถึงบ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายมนต์ธวัช สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ