ออกให้บริการรับผู้ป่วยบ้านปรางค์พัฒนา ๑ มีอาการอ่อนแรงซีกขวา ไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๕ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้ป่วย เพศชาย อายุประมาณ ๕๐ – ๖๐ ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๑ (หมู่ที่ ๗ ตำบลปัว) จำนวน ๑ ราย มีอาการอ่อนแรงซีกขวา ไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายอัครพนธ์ ไชยศิลป์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ