รับผู้ป่วยสูงอายุในเขตบ้านขอน มีอาการชักเกร็ง นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  เทศบาลตำบลปัว รับผู้ป่วยสูงอายุ (อายุ ๑๐๒ ปี) ในเขตพื้นที่บ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว มีอาการชักเกร็ง นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ