การเดินขบวนแห่กระทง รวมทั้งพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการประกวดนางนพมาศ

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ , ภาคเอกชน , ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ , ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตอำเภอปัว ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยภายในงานมีกิจกรรมการเดินขบวนแห่กระทง และแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปัว ทั้ง ๑๓ แห่ง จากนั้นเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติเชิญนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้กล่าวรายงานต่อประธาน และเวทีการประกวดนางนพมาศสาวงามแห่งเมืองปัว ตลอดจนมีสินค้าโอท็อป สินค้าพื้นเมือง รวมทั้งมหกรรมอาหารอร่อยสไตล์ขันโตกล้านนา ที่ทุกท่านสามารถมานั่งรับประทานอาหารและรับชมการแสดงบนเวที

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ