ออกรับผู้ป่วยชายสูงอายุเขตบ้านป่าหัด มีอาการอ่อนแรงซีกขวา ปากเบี้ยว ส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : คืนวันนี้ เวลา ๒๓.๔๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้ป่วยชายสูงอายุ ในเขตบ้านป่าหัด มีอาการอ่อนแรงซีกขวา และปากเบี้ยว จึงได้รีบนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติภณ ไชยชนะ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ