เดินตรวจความเป็นเรียบร้อยรอบตลาดสดเทศบาล ๑ ร้านค้าต่าง ๆ และพื้นที่จอดรถ

เนื้อหา : ย่ำรุ่งของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ สังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ เดินตรวจความเป็นเรียบร้อยรอบตลาดสดเทศบาล ๑ ร้านค้าต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่จอดรถ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสยาม แก้วโก

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ