ฉีดล้างทำความสะอาดฌาปนสถานบ้านสวนดอก

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดฌาปนสถานบ้านสวนดอก หมู่ที่ ๖ ตำบลวรนคร

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ